• Úvod
  • Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií společnosti CHARVÁT CTS a.s. a výzva k odevzdání akcií

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií společnosti CHARVÁT CTS a.s. a výzva k odevzdání akcií

Představenstvo společnosti CHARVÁT CTS a.s., IČ 282 07 505, se sídlem Poděbrady – Okřínek 53, PSČ 29001, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13147 („Společnost“) v souladu se zákonnou povinností zveřejnění a uveřejnění dle ust. § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, oznamuje tímto, že jediný společník v působnosti valné hromady přijal dne 10. října 2016 rozhodnutí

1/ o přeměně podoby akcie společnosti z listinné na zaknihovanou – společnost tedy nadále bude mít 1 000 kusů kmenových akcií znějících na jméno vydaných v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě po 26.000,- Kč každá.

2/ určil jedinému akcionáři lhůtu pro odevzdání akcií na dva měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí o změně podoby akcií; jediný akcionář je povinen akcie odevzdat v sídle společnosti k rukám předsedy představenstva společnosti, a, jsou-li akcie zastaveny, sdělit společnosti číslo zástavní smlouvy.

Při odevzdání listinných akcií je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. („CDCP“), na který má být zaknihovaná akcie zaevidována. Akcionáři si pro účely zaevidování zaknihovaných akcií zřídí majetkové účty v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené CDCP prostřednictvím účastníků CDCP, tj. prostřednictvím účastnických bank nebo obchodníků s cennými papíry (seznam účastníků CDCP je dostupný na internetové stránce http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku).

Představenstvo společnosti CHARVÁT CTS, a.s.

ctscontainer ctscrane ctslift ctstrailer

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít