Armády NATO

Produkty pro Armády NATO
1

Výrobky používané v AČR

Speciální mechanismy CTSlift a přepravní plošiny FLATRACK více jak 15 let ve výzbroji Armády ČR.

2

Plošiny FLATRACK

Speciální typy přepravních plošin s extrémní pevností, testovány až na dvojnásobné přetížení.

3

Spolehlivost a odolnost

Roky testováno a ověřeno řidiči v podmínkách armád NATO.

4

Efektivní přeprava

Několik nákladních vozidel s pevnou nástavbou lze nahradit jedním vozidlem - nosičem kontejnerů a několika kontejnery.

Produkty pro Armády NATO

Přepravní plošiny FLATRACK 20’ ve variantách M, Mx a T jsou v systému logistického zabezpečení armád určeny pro přepravu materiálu, provozuschopné, případně poškozené kolové a pásové vojenské techniky. Přepravovaný materiál a technika musí svými rozměry a hmotností umožňovat naložení a přepravu na přepravní plošině za předpokladu bezpečného ukotvení, dodržení užitečné hmotnosti přepravní plošiny, zatížení náprav vozidla a povolených celkových rozměrů vozidla. Všechny přepravní plošiny FLATRACK 20’ odpovídají německé normě DIN 30722-1 a STANAG 2413 MH.

Speciální vojenské nosiče CTSlift jsou v systému logistického zabezpečení a podpory armád určeny pro nakládání, přepravu a skládání kontejnerů dle norem DIN 30 722-1,2 a STANAG 2413-MH. Pro účely přepravy v letadle C-130 je k dispozici speciální úprava nosičů CTSlift. Toto řešení umožňuje sklopení háku do boku a najetí celého vozidla do nákladového prostoru letadla.

Související produkty

ctscontainer ctscrane ctslift ctstrailer