• Úvod
  • OPPIK VIII – DOTACE NA INVESTIČNÍ VÝDAJE

OPPIK VIII – DOTACE NA INVESTIČNÍ VÝDAJE

V rámci Výzvy Inovace – Inovační projekt – Výzva VIII (dále jen „Výzva“) a Prioritní osy PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, jsme získali dotaci na investiční výdaje na projekt s názvem „Nová řada lehkých, bezpečných a ekologicky citlivých traktorových návěsů se zvýšenou transportní kapacitou“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025122, ve výši 5 727 069,25 , tj. 25% způsobilých výdajů.

ctscontainer ctscrane ctslift ctstrailer